News 2024

8 apr 2024

Gipstransporter – intermodala och eldrivna

Kombitransporter blir ännu mer miljövänliga med CityLogistics container på järnväg i kombination med eldrivna lastbilar. 

Tack vare samarbetet mellan Innofreight, Silo Riedel och Knauf kommer ellastbilar i framtiden att bli allt vanligare inom vägtransporter. Den senare utvinner naturgips i en gruva i Tragöß i Steiermark, cirka 120 kilometer från företagets huvudkontor i Weißenbach nära Liezen.

Naturgipsen transporteras i CityLogistics-containrar – våra intermodala lösningar för byggmaterialsektorn. Med en längd på 20 fot kan 120 ton byggmaterial, schaktmassor och bråte transporteras per dubbelvagn i kombinerad transport. Denna container, som är utrustad med en klaff, kan lossas med en roterande lossningsgaffeltruck eller ett tippchassi, vilket ger maximal flexibilitet. För att skydda miljön och invånarna är det transporterade godset dessutom säkrat med en presenning så att eventuella partiklar inte kan komma ut ur containern.

Naturgipsen lastas på CityLogistics-containrar i Tragöß och transporteras med ellastbil till godsstationen i Kapfenberg. Där lastas CityLogistics-containrarna om till 2×40 ft InnoWaggons med hjälp av en gaffeltruck och transporteras till Weißenbach med järnväg.

För denna transport byggdes en särskild laddningsstation för e-lastbilarna på platsen bredvid Innofreights huvudbyggnad. Med superladdarna är e-truckarna fulladdade igen på kort tid.

Projekt som detta är avsedda att göra byggsektorn redo för framtiden och hjälpa branschen att uppnå sina klimatmål. För att ta ett stort steg i rätt riktning här behövs sofistikerade intermodala lösningar som gynnar järnvägen men som också kan användas på vägarna.