Lossningssystem Lösingar

Lossningsteknologier

Den stora egenheten hos Innofreight är, att vi inte bara tar fram rullande utrustning på räls, utan utvecklar totala logistiklösningar tillsammans med våra kunder. En viktig del av detta är också lossning av containers. Därför erbjuder vi även, oberoende av lokala förhållanden, mobil roterande gaffeltruck, eller stationär lossningsanläggning.

Därmed optimeras inte bara transporten, utan även lossningen effektivt. Underhållet stannar också det i våra händer under löpande drift. På så sätt möjliggör vi en enhetlig optimering av logistikkedjan från lastning till lossning. Alla system garanterar högsta driftssäkerheten under alla förhållanden.

train

Stationer lossningsanläggning

Vår stationära lossningsanläggning möjliggör rastfri lossning under hela året. Underhåll och idrifttagning sker på plats med hjälp av våra anläggningsrepresentanter. Hela systemet är halvautomatiskt och betjänas av en person från manöverhytten. Våra lossningsanläggningar är kompakta och en regelbunden provtagning sker automatiskt. Beroende på behov kan olika råmaterial lossas och konceptet ständigt optimeras.

Produktfolder

Roterande gaffeltruck

När en mobil lösning krävs, är vår gaffeltruck med rotatoridealisk. Med gaffeltrucken kan containrarna transporteras till lossningsplatsen och lastningen måste inte tvångsmässigt ske bredvid rälsen. Den kan göras flexibelt med lossning av upp till 500 ton per timme. Därigenom tar lossningen av en container endast tre till fem minuter. Gaffeltrucken väljs beroende på containerstorlek och tjockleken på det material som transporteras.

Produktfolder

Lossningssystem för ChemieTainer

Speciellt för ChemieTainer finns det även ett tredje lossningssystem. Bestående av en terminaltraktor, en translifter och en kassett möjliggör den här lösningen en hög grad av flexibilitet. När man når lossningsplatsen, lastas containern på kassetten och kan därmed lossas överallt. Translifter och kassett är sammankopplade och fixerade till varandra med vridlås. Fordonet kan därigenom flyttas under lossning och en tippvinkel på upp till 55 grader är möjlig. Hela förfarandet styrs med fjärrkontroll, varigenom säkerheten på arbetsplatsen även den ökas.