Översikt – Företaget

Översikt - Innofreight Översikt - Innofreight

MOVING LIMITS

Kärnverksamheten i vårt företag är att utveckla innovativa vagn- och containerlösningar och Iossningssystem i samarbete med våra kunder.

Vi är specialiserade på innovativa, patenterade godstransport- och logistiksystem. Ni får en idealisk partner hela vägen: från idé till koncept, praktiskt genomförande och underhåll. Flexibilitet, högt kapacitetsutnyttjande och smidiga transportflöden är viktiga framgångsfaktorer – genom kombinerbarhet, modularitet och olika typer av lossningstekniker blir det möjligt.

Vi vill hjälpa till att lösa era logistiska utmaningar. Berätta om dem för oss, så utvecklar vi en optimal lösning tillsammans.

icon

INNOVATIVT

Ni fokuserar på ER kärnkompetens. Vi gör resten. Logistiklösningar som är särskilt anpassade för er ger smidiga transportflöden. Era logistiska utmaningar är VÅR kärnkompetens.

icon

EUROPEISKT

Varje dag trafikerar vi Europa med 150 systemtåg som arbetar för er. Innofreight som stark partner.

icon

PROFESSIONELLT

Över 15 år av erfarenhet och projekt med olika typer av partner stärker vår sakkunskap. Dra nytta av vårt kunnande!

icon

EKOLOGISKT

Genom vår utveckling av nya logistiklösningar bidrar vi till att flytta transporter från bilvägar till järnvägar och reducera koldioxidutsläppen. Innofreight tänker på framtiden.

icon

MODULÄRT

Modulariteten och kombinerbarheten i alla Innofreights lösningar säkerställer högt kapacitetsutnyttjande och stor flexibilitet. Nyckeln till framgång.

EN FRAMGÅNGSSAGA PÅ RÄLS

Alla har vi varit små: Sedan företaget grundades 2002 har det gått som på räls. De gångna åren kan nog bäst sammanfattas i det som också är vårt ledord: ”Moving limits”.

I början låg vår tyngdpunkt på lösningar för träbranschen, men idag har vi få begränsningar för vad som är möjligt att hjälpa till med. Från jordbruksprodukter till byggmaterial, transporter av stål, energiprodukter och vätskor. För närvarande finns det knappast något material som inte kan transporteras av våra InnoWaggon och tillhörande containersystem.

Med projektet ITECCO som ingår i Horisont 2020, det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, är tanken att nya järnvägslogistiska systemlösningar ska skapas och en allmän europeisk standard revolutionera järnvägslogistiken i framtiden. År 2017 blev det för oss också dags för en organisatorisk omstrukturering. I och med grundandet av fem egna dotterföretag bytte Innofreight Speditions GmbH namn till Innofreight Solutions GmbH för att i framtiden vara ännu närmare kunderna och ännu mer internationella.

ÅRSRAPPORTER

Här hittar du våra årsrapporter där vi har sammanfattat alla höjdpunkter.