Energi Lösningar

Energi

Total logistiklösning för energisektorn är även det en del av vår omfångsrika produktpalett. För framtiden blir framför allt alternativa energikällor alltid mer och mer relevanta. Biomassa i form av trä gäller som den äldsta energikällan i världen. Fram till användningen av fossila bränslen för energiutvinning, var trä den enda värmekällan. Därför ligger vårt fokus för närvarande, framför allt på utbyggnaden av transportlösningar för träflis som leverantör av biomassa. Vi optimerar den här logistiklösningen för våra kunder, för att göra miljöskonande arbeten ännu lättare och attraktivare.

Därigenom vill vi också göra rätt i förhållande till en hållbar utveckling. Inte bara en omlokalisering av transporter från väg till järnväg görs, utan det blir också möjligt att ytterligare bygga ut järnvägstransporterna. Dessutom finns det även containers för transport av koks och kol.

train

WoodTainer

WoodTainer-systemen finns i många olika storlekar och är särskilt lämpade för transport av lätta bulkgods, vilket gör denna containerfamilj till den optimala transportlösningen för biomassa i form av träflis. Lossningen sker med hjälp av en roterande lossare eller ett stationärt lossningssystem.

Produktmapp

MonTainer

MonTainer-familjen är framför allt optimerad för transport av koks och kol. Avlastning sker med gaffeltruck med rotatoreller stationär avlastningsanläggning. Som helhetlig logistiklösning är även detta system utformat så, att containern tillsammans med InnoWaggons optimala lastkapacitet möjliggörs vid minimerade tåglängder.

Produktmapp

ScrapTainer

Med en maximal lastkapacitet på 136 ton per dubbelvagn kan även ScrapTainer användas för kol- och kokstransporter. Lastvolymen per container är 71,3 m³ och ScrapTainer lossas med kran.

BoxOnBox-system

För att minimera tomkörningar kan det olastade BoxOnBox-systemet staplas på varandra. Detta skapar fritt utrymme på vagnen, som kan fyllas med ytterligare en full container. På så sätt kan ett tåg transportera material i alla riktningar och behöver inte återvända till lastningsplatsen tom.