Energi Lösningar

KUNDOPTIMERAD LÖSNING INOM ENERGIOMRÅDET

Innofreight har föresatt sig att förse marknaden med kundspecifika lösningar och optimera godstrafiken på järnväg inom energiområdet.

Den mest innovativa containern på den europeiska marknaden, MonTainer, utvecklades av Innofreight för att transportera produkter ur energisektorn. MonTainer är en stark och tillförlitlig variant av en Open Top Container. Kombinerat med den nya 80-fots InnoWaggon, den lättaste kortkopplade containervagnen på marknaden, erbjuder den här tekniken optimal nyttolast och volym.

Lossning görs med en högautomatisk containertippanläggning eller en mobil gaffeltruck med vriddon. Med den här tekniken är det möjligt att uppnå avsevärda kostnadsbesparingar för alla berörda parter.

train