Utmärkelser och Nomineringar

Innovation är inte osynlig.

Under åren har Innofreight, flera gånger, utmärkt sig för sitt utvecklingsarbete för järnvägstransporter.

Den här utnyttjandegraden visar oss att det arbete som vi gör är värdefullt och nödvändigt, för att föra den europeiska standarden på järnvägstransporter framåt. En ytterligare grund för oss, att även i framtiden sträva efter innovation och utveckling.

2019

Nominerad till Staatspreis Innovation från Transportministern i Österrike

2018

Österrike Vinnare av österrikiska utmärkelsen Fast Forward Award

2017

Nominerad för valet till Logistik-manager 2017

2014

Nominerad till ”Econovius”, statsutmärkelse för innovation, från Handelskammaren i Österrike

2013

Nominerad till Staatspreis Mobilität från Transportministern i Österrike
Vinnare av utmärkelsen Fast Forward Award från delstaten Steiermark, Österrike

2012

2: a plats European Logistics Award

2011

1: a plats Swiss Logistics Award

2009

Vinnare av ”Green Logistics Award”, Slovenien

2008

2: a plats VCÖ-Mobilitätspreis, Österrike

2007

Nominerad till ”Innostar”, det internationella mediepriset för innovation
Nominerad till Staatspreis Verkehr från Transportministern i Österrike.

2006

Vinnare av ”Econovius”, statsutmärkelse för innovation, från Handelskammaren i Österrike Vinnare av österrikiska utmärkelsen Fast Forward Award

2005

Specialutmärkelse ”Staatspreis für Transportlogistik” från Transportministern i Österrike Pristagare vid anbudsförfarandet Logistik Infrastruktur, bmvit ”Impulsprogramm move”

2003

Finalist ”Fast Forward Award”, utmärkelse från delstaten Steiermark, Österrike

cup