Stål Lösningar

KUNDOPTIMERAD LÖSNING FÖR STÅLINDUSTRIN

Innofreight har utvecklat nya logistiklösningar för järnväg med inriktning på stålindustrin.

Basvagnarna är viktoptimerade 40-fots och 60-fots containervagnar som är utrustade med bullerreducerade bromssystem. Vagnarna kan utrustas med många olika påbyggnader beroende på fraktgods respektive infrastrukturförutsättningarna på av- och pålastningsplatserna. Det ger en flexibilitet för logistiken som hittills varit otänkbar vid järnvägstransporter.

Transport av malm och industrimineraler kan ske antingen med våra självlossande containrar RockTainer ORE eller våra MonTainer. Det är bara att välja. Vagnen är alltid densamma. Vår standardlösning för koks och kol är vårt MonTainer-system i kombination med rotationslossning alternativt stationär lossningsanläggning.

Vi förfogar nu över alla tekniker för lossning av råämnen och har börjar vidareutveckla våra påbyggnader för halvfärdiga (t.ex. slabs) och färdiga (t.ex. rör) produkter.

Därmed tillhandahåller vi modulära totala logistiklösningar för den europeiska stålindustrin.”

train