Byggmaterial Lösningar

Byggmaterial

Makadam, sand, gips, granulerad slagg, fältspat och mycket mer – byggmaterialindustrin använder de mest skilda råmaterial. Med våra totala logistiska erbjudanden kan alla byggmaterial transporteras utan problem. Grunden för det lägger som alltid vår InnoWaggon i olika varianter.

Därur har vi under åren utvecklat olika containertypen, för att garantera en idealisk råmaterialhantering. Till innovationerna för det här området räknas MonTainer, RockTainer SAND, RockTainer INFRA och CityLogistics containern.

train

RockTainer SAND

För sand och grus är RockTainer SAND den optimala. Med en maximal last på 134,4 ton per dubbelvagn kan problemfritt transportera stora mängder. Det är inte otänkbart med vanliga containers eller på lastbil. Avlastning sker i en djup bunker.

RockTainer INFRA

RockTainer INFRA används främst för transport av ballast till spår. Dessa containrar möjliggör doserad lossning med hjälp av lossningsrännor. Den möjliga nyttolasten per dubbelvagn är 136 ton.

CityLogistics Container

På- och avlastningsmöjligheter direkt bredvid spåret finns det naturligtvis inte alltid. Därför använder vi oss också av intermodal transport. CityLogistics containern kan transporteras både på räls och med lastbil på landsväg. Därigenom sker en avsevärd ökning av flexibiliteten. Den används för transport av byggmaterial, schaktmaterial och skrot. Avlastning av den här containern kan göras med hjälp av tippchassi.

MonTainer

MonTainer-familjen är också optimerad för transport av byggmaterial. Lossningen sker med hjälp av en roterande lossningsgaffeltruck eller ett stationärt lossningssystem. Som en integrerad logistiklösning är detta system också utformat på ett sådant sätt att containrarna tillsammans med Inno-vagnar möjliggör optimal lastning med minimerade tåglängder.

Produktmapp