Byggmaterial Lösningar

KUNDOPTIMERAD LÖSNING FÖR BYGGMATERIALINDUSTRIN

Med InnoWaggon som plattform har under årens lopp en produktportfölj utvecklats och tillverkats med många olika containertyper för råämnen inom byggmaterialindustrin.

De olika råämnena kan vara stenflis, sand, gips, hyttsand, fältspat med mera. Den huvudsakliga skillnaden vid val av containertyp är lossningstekniken på avlastningsplatsen.

RockTainer-serien används framförallt vid underjordiska bunkersystem där fraktgodsets tyngdkraft utnyttjas vid lossningen.
Specialcontainern har en sadelformad botten och två lossningsluckor på varje långsida. Det speciella med RockTainer INFRA är dessutom den doserade lossningen via lossningsbanor huvudsakligen för utläggning av spårmakadam.

WoodTainer-serien använder sig av ett mobilt rotationslossningssystem samt flexibelt överlämnande i ränna respektive direkt omlastning till lastbil.

train