Vätskor Lösningar

KUNDOPTIMERAD LÖSNING FÖR TRANSPORT AV VÄTSKOR

Innofreight har tagit sig an ytterligare ett segment inom godstrafikmarknaden: vätsketransporter, särskilt transport av kalciumkarbonat.

Kalciumkarbonat, även kallat kolsyrad kalk, förfinas till en partikelstorlek på en tusendels millimeter som hålls svävande i en vätska. Detta förfarande kallas suspension (på svenska uppslamning) och på engelska och här ”slurry” och är
en kalkmjölk i homogen kvalitet med en specifik densitet på 1 700 till 2 000 kg/m³. Slurry används framförallt som fyllmedel inom pappersindustrin.

Som ett logiskt nästa steg kommer Innofreight att ägna sig åt innovativ vidareutveckling inom området för specialtransporter av flytande mineraloljaprodukter som farligt gods.

För båda områdena, transport av icke farliga respektive farliga vätskor, kommer det beprövade Innofreight-konceptet att följas, dvs. en plattform med en påbyggnad som kan tas av. En InnoWaggon med två SlurryTainer klarar en last på 142 ton.

train