Řešení pro Kapaliny

ZÁKAZNICKY OPTIMALIZOVANÁ ŘEŠENÍ PRO PŘEPRAVU KAPALIN

Společnost Innofreight vstoupila do dalšího segmentu trhu nákladní dopravy, a sice do oblasti přepravy kapalin, a to zejména přepravy plavené křídy.

Plavená křída, jinak také uhličitan vápenatý, je rozdrcena na částice o velikosti tisíciny milimetru, které plavou v kapalině. Tato směs se nazývá suspenze, jinak v angličtině také slurry.

Jedná se o vápenné mléko v homogenní kvalitě se specifickou hustotou 1.700 až 2.000 kg/m³. Tato emulze slouží především jako plnivo v papírenském průmyslu.

Jako další logický krok se bude společnost Innofreight věnovat dalšímu inovativnímu vývoji v oblasti speciálních transportů kapalných produktů z minerálních olejů jako nebezpečných látek.

Pro obě oblasti, přepravu nezávadných i nebezpečných kapalin, bude použit osvědčený koncept společnosti Innofreight – oddělení podvozku a nástavby. Vůz InnoWaggon se dvěma cisternami SlurryTainer zvládá užitečný náklad 142 t.“

train