Řešení pro Kapaliny

Kapaliny

Naše modulární koncepce samozřejmě funguje i pro přepravu nejrůznějších kapalin. Počínaje přepravními řešeními pro vápenné mléko, důležité plnivo v papírenském průmyslu, přes kontejnery na slanou povrchovou vodu, až po nádrže pro přepravu kyselin. SlurryTainer, SurfaceWaterTank a AcidTainer nabízejí správné řešení pro různé kapaliny podle potřeby.

V budoucnu chceme vyvinout také inovativní řešení pro výrobky z tekutých minerálních olejů jako nebezpečné zboží a dále optimalizovat dopravní řešení na evropském trhu..

train

SlurryTainer

Slurry (vápenné mléko) je důležitým plnivem v papírenském průmyslu a používá se jako nátěrový pigment. SlurryTainer umožňuje užitné zatížení až 142 tun na dvojitý vůz a vykládka probíhá nekomplikovaně, beztlakovým gravitačním vykládáním.

Složka produktu

SurfaceWaterTank

Povrchovou vodu kontaminovanou solemi je nutno rovněž bezpečně přepravovat. Proto jsme vyvinuli SurfaceWaterTank a uvedli jej na koleje. Jeden z těchto kontejnerů pojme až 62 000 litrů a nabízí tak ideální přepravní řešení. Vypouštění probíhá gravitačně, odčerpáváním nebo vysáváním.

AcidTainer

AcidTainer pro různé kyseliny byl poprvé uveden na koleje ve Finsku. Tyto kontejnery přizpůsobené finskému/ruskému rozchodu umožňují užitné zatížení až 136 tun na dvojitý vůz. Přepravuje se kyselina fosforečná, kyselina dusičná nebo kyselina sírová a vypouštění probíhá, stejně jako u SurfaceWaterTank, gravitací nebo hadicovým připojením.