Řešení pro energetiku

ZÁKAZNICKY OPTIMALIZOVANÁ ŘEŠENÍ PRO ENERGETICKÝ PRŮMYSL

Společnost Innofreight vidí svou úlohu v tom, že uvádí na trh zákaznicky specifické technologie a optimalizuje tak železniční nákladní dopravu v oblasti energetiky.

Pro dodávky produktů z oblasti energetiky vyvinula společnost Innofreight kontejner MonTainer, nejinovativnější kontejner na evropském trhu. V případě kontejneru MonTainer se jedná o silnou a spolehlivou variantu Open Top kontejneru. V kombinaci s novým 24metrovým vozem InnoWagon, nejlehčím nakrátko připojeným kontejnerovým vozem na trhu, nabízí tato technologie maximální dosažitelné užitné zatížení a objem.

Vykládka probíhá pomocí vysoce automatizovaného vyklápěcího zařízení na kontejnery nebo pomocí mobilního vysokozdvižného vozíku s otočným zařízením. S touto technologií mohou všichni zúčastnění dosahovat výrazných úspor nákladů.

train