InnoWaggon

InnoWaggon – Bez základu to nejde

Tři rozchody pro tři různé délky: InnoWaggon, FinnoWaggon a IberoWaggon jako vagony s různými rozchody 2×30 ft, 2×40 ft a 2×45 ft, které tvoří základ modulární stavebnice Innofreight. Ať už jste v Evropě na kolejích kdekoli, Innofreight má ten správný vagon. InnoWaggon se v podstatě skládá ze dvou úzce spojených jednotlivých vozů. Lehká konstrukce a vysoká nosnost tyto vozy jasně odlišují od ostatních a umožňují výrazně vyšší užitné zatížení pro přepravu nejrůznějších nákladů.

V roce 2011 se poprvé objevila myšlenka vývoje vagonu, která se stala skutečností o tři roky později. Od té doby se flotila InnoWaggon neustále rozšiřuje. Společnost Innofreight je zapojena do procesu od koncepce přes konstrukci, prototypové zkoušky a schvalovací proces, až po sériovou výrobu a zajišťuje, aby měly vyvinuté vagony optimální inovační sílu.

train

InnoWaggon 2×30 ft

InnoWaggon 2×30 ft lze kombinovat s následujícími nástavbami:

 • SlurryTainer (vápenné mléko)
 • InnoTainer Coils (cívky)
 • OreTainer XM (železná ruda, vápenec)
 • RockTainer ORE (Železná ruda, rudné pelety, vápenec)
 • CoilPallete (cívky)
 • StahlPallete (Železná ruda, rudné pelety, vápenec)
 • MonTainer (Uhlí, koks, železná ruda, vápenec)

InnoWaggon 2×40 ft

InnoWaggon 2×40 ft lze kombinovat s následujícími nástavbami:

 • RockTainer ORE (železná ruda, rudné pelety, vápenec)
  RockTainer SAND (písek, štěrk, cement)
  RockTainer INFRA (kolejový štěrk)
  GrainTainer (obilí, kukuřice, sója)
  ScrapTainer (šrot, železná ruda, uhlí)
  GigaWood Sweden (kulatina)
  WoodTainer (dřevěné štěpky, stavební materiály, cukrová řepa)
  MonTainer (uhlí, koks, železná ruda)
 • CoilPalette (cívky)
  StahlPalette (ocelové bramy, bloky, trubky)
  InnoTainer Coils (cívky)
  AcidTainer (kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina sírová)
  SlurryTainer (vápenné mléko)
  SurfaceWaterTank (povrchová voda kontaminovaná solemi)
  CityLogistics Container (stavební materiály, výkop, suť)
  ChemieTainer (korozivní sypké materiály)

InnoWaggon 2×45 ft

InnoWaggon 2×45 ft lze kombinovat s následujícími nástavbami:

 • Smart GigaWood-Waggon (kulatina)
 • MonTainer (koks, uhlí)
 • BoxInBox System (uhlí, rudy, stavební materiály)
 • StahlPalette (ocelové bramy, bloky, trubky)

InnoWaggon 80 ft

Folgende Aufbauten können mit dem InnoWaggon 80 ft kombiniert werden:

 • WoodTainer / MonTainer (dřevní štěpka, uhlí, ruda, sypký materiál)
 • Steel-Paleta (ocelové plechy, brámy, desky, bloky, trubky)
 • OpenSideTainer (paletované zboží)
 • Standardní kontejner ISO (paletované zboží)