Zemědělství

ZÁKAZNICKY OPTIMALIZOVANÁ ŘEŠENÍ PRO PŘEPRAVU CUKROVÉ ŘEPY

Přeprava cukrové řepy po železnici má v Rakousku a jeho sousedních zemích (Švýcarsko, Maďarsko, Slovensko a Česko) nadále velký význam.

Společnost Innofreight má jako současný doplněk i pro budoucí náhradu vozů Ea v přepravě cukrové řepy v programu open top kontejnery, které je možno vykládat jak pomocí vodních děl, tak i otáčením a gravitačním způsobem. Z toho vyplývají velmi flexibilní možnosti použití. Drážní logistiku je tak možno v závislosti na předpokladech infrastruktury jednotlivých cukrovarů realizovat s jednotnými, standardizovanými a optimalizovanými systémy kontejnerů.

Kombinace různých sezonních obchodů rozhodujícím způsobem snižuje náklady na vybavení, kontejnerové vagony je možno např. multifunkčně využívat pro přepravu štěrku na kolejiště samovykládacími kontejnery díky jednoduché záměně za kontejnery na kontejnery na cukrovou řepu.

Díky kontejnerům AgroTainer společnosti Innofreight můžeme obsloužit zákazníky bez vlastní vlečky a optimalizovat logistiku zpětných nákladů. Díky tomu je možno snižovat přepravní náklady a šetřit zdroje.

train