ŘEŠENÍ PRO OCEL

ZÁKAZNICKY OPTIMALIZOVANÁ ŘEŠENÍ PRO OCELÁŘSKÝ PRŮMYSL

Společnost Innofreight vyvinula pro ocelářský průmysl nová řešení pro drážní logistiku.

Základními vagóny jsou hmotnostně optimalizované 12 a 18metrové kontejnerové vagóny, které jsou vybaveny brzdovými systémy s nízkou hlučností. Nosné vozy mohou být vybaveny různými nástavbami v závislosti na nakládaném materiálu, respektive v závislosti na požadavcích na infrastrukturu na místech nakládky a vykládky. To zajišťuje flexibilitu v logistice, jaká byla dosud v železniční dopravě nemyslitelná.

Přepravu rud a průmyslových minerálů je možno volitelně provádět s našimi samovykládacími kontejnery RockTainer ORE nebo s našimi kontejnery MonTainer. Nosný vůz je vždy stejný – můžete se sami rozhodnout. Pro koks a uhlí je naším standardem náš systém MonTainer v kombinaci s otočným vykládáním, respektive se stacionárním vykládacím zařízením.

Nyní disponujeme veškerými technologiemi v oblasti zásobování surovinami a začali jsme dále vyvíjet naše nástavby pro polotovary (např. ploché předvalky) a hotové výrobky (např. trubky).

Díky tomu můžeme evropskému ocelářskému průmyslu nabídnout modulární komplexní řešení.

train