Jordbruk on kemi Lösningar

Jordbruk och kemi

Även jordbrucks- och kemiska transporter spelar en viktig roll för järnvägstransporter. AgroTainer öppen topp med dörr ger de bästa möjligheterna för transport av sockerbetor. Den här containrarna är multifunktionellt insatsbar och kan bytas ut beroende på säsong. Genom modulkonceptet kan befintliga resurser användas optimalt och kostnadseffektivt.

Detsamma gäller för transport av frätande och korrosiva ämnen. Därför används vår ChemieTainer används, för vilken det också har utvecklats ett speciellt avlastningssystem. Inte bara garanterar vi högsta flexibilitet för samtliga arbetssteg, utan även den största möjliga arbetssäkerhet vid hantering av vår utrustning.

train

AgroTainer öppen topp med dörr

Våra AgroTainers Open Top med dörr används för transport av sockerbetor, spannmål, socker och pallgods. Dessa containrar tillåter upp till 66 ton nyttolast per vagn och en lastvolym på 50 m³. Avlastningen sker med hjälp av en grävmaskin.

ChemieTainer

Vår ChemieTainer används för transport av frätande och slipande material. Med en lastvolym på 32,5 m³ per container är det möjligt att ta upp till 139,1 ton last på en dubbelvagn.

Dessutom har vi utvecklat ett särskilt lossningssystem för denna container, som består av en terminaltraktor, en translifter och en kassett, vilket ger särskild flexibilitet för den ”sista kilometern”. Eftersom lossningen inte sker på rälsen är vagnen också skyddad från frätande material. Fjärrkontrollen tar också arbetssäkerheten till en ny nivå.

Produktfolder