SAMORDNADE

LOGISTIKLÖSNINGAR –
FRÅN IDÉ TILL
GENOMFÖRANDE

Startsida - Innofreight

Samfinansierad av programmet
"Horisont 2020" av Europeiska unionen

Startsida - Innofreight

NYHETSHÖJDPUNKTER

Logistikllösningar

icon

INNOVATIVT

icon

EUROPEISKT

icon

PROFESSIONELLT

icon

EKOLOGISKT

icon

MODULÄRT