InnoWaggon

InnoWaggon – Utan grund går det inte

Tre spårbredder för tre olika längder: InnoWaggon, FinnoWaggon och IberoWaggon bildar som 2×30 ft, 2×40 ft och 2×45 ft vagnar i olika spårbredder, grunden för modulerna i Innofreights modulsystem. Oavsett var man finns på räls i Europa, har Innofreight den passande vagnen. I princip består en InnoWaggon av två kortkopplade enkelvagnar.
Lättviktskonstruktion och hög lastkapacitet skiljer därför de här vagnarna tydligt från andra och möjliggör en tydligt högre lastkapacitet för transport av olika typer av gods.

2011 väcktes för första gången idén om att utveckla en vagn, tre år senare blev det en realitet. Sedan dess har InnoWaggon-flottan hela tiden utökats. Innofreight är involverade i processen hela vägen från koncept-idén, via konstruktion, prototyptest och godkännandeprocessen fram till serietillverkning och svarar för för att de utvecklade vagnarna har optimalt med innovationskraft.

train

InnoWaggon 2×30 ft

Följande påbyggnader kan kombineras med InnoWaggon 2×30 ft:

 • SlurryTainer (vätskor)
 • InnoTainer Coils (stålrullar)
 • OreTainer XM (malm, kalksten)
 • RockTainer ORE (Järnmalm, malmpellets, kalksten)
 • CoilPallete (stålrullar)
 • StahlPallete (Stålplattor, stålblock, stålrör)
 • MonTainer (Kol, koks, järnmalm, kalksten)

InnoWaggon 2×40 ft

Följande påbyggnader kan kombineras med InnoWaggon 2×40 ft:

 • RockTainer ORE (järnmalm, järnpellets, kalksten)
  RockTainer SAND (sand, grus, cement)
  RockTainer INFRA (makadamballast)
  GrainTainer (spannmål, majs, soja)
  ScrapTainer (skrot, järnmalm, kol)
  GigaWood Sverige (rundvirke)
  WoodTainer (träflis, byggmaterial, sockerbetor)
  MonTainer (kol, koks, järnmalm)
 • CoilPalette (stålrullar)
  StahlPalette (stålämnen, blommor, rör)
  InnoTainer Coils (stålrullar)
  AcidTainer (fosforsyra, salpetersyra, svavelsyra)
  SlurryTainer (vätskor)
  SurfaceWaterTank (ytvatten förorenat med salt)
  CityLogistics Container (byggmaterial, schaktmassa, avfall)
  ChemieTainer (korrosiv bulkmassa)

InnoWaggon 2×45 ft

Följande påbyggnader kan kombineras med InnoWaggon 2×45 ft:

 • Smart GigaWood-Waggon (rundvirke)
 • MonTainer (koks, kol)
 • BoxInBox System (kol, malm, byggmaterial)
 • StahlPalette (stålämnen, blommor, rör)

InnoWaggon 80 ft

Följande containrar och annan lastutrustning kan kombineras med InnoWaggon 80 ft:

 • WoodTainer (skogsflis, cellulosaflis, lätt bulkmaterial)
 • SteelPallet (stålämnen, rör)
 • OpenSideTainer (pallat gods)
 • Standard ISO-container (pallat gods)