Trä Lösningar

Trä

Oavsett i vilken form trä måste transporteras – vår lösning för massa- och pappersindustrin är lika mångsidig som den för industrin. För att många krav skall uppfyllas, har vi utvecklat påbyggnader, som är avsedda för användning under varje enskilt förhållande. Målet är att kunna erbjuda våra kunder totala logistiklösningar som är idealiskt anpassade för deras behov.

Basen läggs av våra InnoWaggons och vårt WoodTainer system är optimerat för transport av träflis. Om rundvirke av olika längder skall transporteras använder vi den kraftfulla Smart GigaWood, som klarar upp till 30 procent mer last än vanliga vagnar för trä.

train

WoodTainer

WoodTainer-System för transport av träflis består av en kombination av lastningsoptimerade specialcontainers och effektiva, driftsäkra avlastningssystem. Det här systemet används redan i Österrike, Tyskland, Sverige, Polen, Italien och Schweiz. Containrarna finns i olika storlekar och utgör därför en idealisk transportlösning.

Produktmapp

Smart GigaWood

För transport av rundvirke sätts våra Smart GigaWoods in. Giganten på järnvägen möjliggör upp till 30 procent mer last i förhållande till vanliga virkesvagnar och kan användas för alla tre tillgängliga spårbredder i Europa. Rundvirke från två till fem meter kan transporteras utan problem. Speciellt konstruerade stöd och borttagandet av spännband ökar arbetssäkerhet. Från Sverige till Rumänien använder företag redan den här giganten och det blir hela tiden fler.

Produktmapp

AgroTainer Open Top

För två meter långa kortvirkesbitar finns möjligheten att använda vår AgroTainer Open Top. Den här containern möjliggör en last på upp till 66 ton och lastvolym på 50m3 per behållare. Även den här containrarna kan användas intermodalt och även transporteras på landsväg. Avlastningen sker därför med hjälp av en grävmaskin.

TimberPallets 

Tre, fyra, fem eller sex meter lång rundved kan också transporteras med våra rundvirkes-palletter. Det finns plats för fyra palletter på en vagn, vilket möjliggör en last på upp till 68 ton. Palletterna lastas av med kran eller traktor.