Trä Lösningar

KUNDOPTIMERADE LÖSNINGAR FÖR SKOGS OCH TRÄINDUSTRIN

Företagets verksamhet startade genom att vi steg in i skogs och träindustrin för att optimera logistiksystem för flistransporter.

För detta utvecklade vi WoodTainer-systemet som kom år 2002 och är en kombination av en volymoptimerad specialcontainer och ett effektivt, driftsäkert lossningssystem. Den höga effektiviteten gjorde att WoodTainer-systemet snart blev kundernas förstahandsval vid logistiska utmaningar både i Österrike och i andra länder som Tjeckien, Tyskland, Sverige, Polen, Schweiz och Italien.

Skogsindustrin är fortfarande en viktig grundpelare för vårt företag, men idag omfattar våra tjänster mycket mer än transport av flis. Vi kan tillhandahålla lösningar för rundvirke (från 2 m till 6 m längd), returträ och returpapper. Transporten av rundvirke blir allt populärare bland kunderna.

Pallsystemet för rundvirke som utformats av Innofreight fungerar som ett modulärt koncept. Kombinationen av pallpåbyggnader och containervagnar (eller InnoWaggon för den svenska marknaden) möjliggör en last som motsvarar den maximalt tillåtna lastvikten för tågtrafiken och samtidigt säkerställs flexibilitet i transporten av containrar.

train