News 2024

12 apr 2024

Stationär lossningsanläggning för Třinecké Železárny – Moravia Steel

Upp till sex blocktåg per dag transporterar järnmalm till Třinec i Tjeckien och säkrar råvaruförsörjningen för landets största stålverk.

I december 2023 slutförde vi ytterligare ett stort projekt: på fabriksområdet för Třinecké Železárny – Moravia Steel, det största tjeckiska stålföretaget, implementerade vi en stationär lossningsmaskin för säker lossning av olika typer av finmalm och järnmalmskoncentrat.

Den stationära lossningsmaskinen möjliggör lossning av upp till 5 miljoner ton järnmalm per år, där cirka 840 ton lossas på en timme. Vagnarna flyttas med hjälp av en kabelväxlingsanordning som kallas ”Turtle”. Våra stationära lossningsmaskiner säkerställer smidig drift året runt och ger en säker arbetsplats. Arbetet utförs från en luftkonditionerad hytt – inget buller, ingen smuts och bara en person som sköter joystickarna, som styr hela systemet.

Förutom att bygga lossningsmaskinen levererade vi 330 st 2×30 ft InnoWaggons och 1.320 MonTainer XML II. Våra lättare vagnar och specialcontainrarna möjliggör ett ännu effektivare utnyttjande av godstågen och optimerar järnvägstransporterna till Třinec.