News 2024

28 feb 2024

Transport och lossning av DRI för klimatneutral stålproduktion

Tillsammans med ArcelorMittal och DB Cargo genomfördes för första gången framgångsrikt en testtransport av DRI (direktreducerat järn).

DRI är en förprodukt inom stålindustrin som i framtiden kommer att ersätta den klassiska kolbaserade masugnsprocessen. DRI-processen, som drivs med grön vätgas och förnybar energi, är avsedd att möjliggöra en klimatneutral produktion.

ArcelorMittal genererade DRI för testkörningen i den första industrianläggningen av sitt slag i Europa vid sin anläggning i Hamburg med hjälp av naturgas. DB Cargo organiserade tågresan. Materialet lossades vid den stationära lossningsmaskinen (SUM) som installerats av Innofreight och DB Cargo vid ArcelorMittals stålverk i Eisenhüttenstadt. Den första testlossningen vid SUM gick utan problem, vilket bekräftar att systemet fungerar smidigt.

”DRI har särskilda säkerhets- och kvalitetskrav, som vi tog hänsyn till när vi utvecklade DryTainer. Denna container erbjuder världens första lösning för tillförlitlig transport på järnväg”, förklarar Dr. Richard Schanner, utvecklare av DryTainer-systemet och Senior Engineer & Researcher på Innofreight.

Tack vare sin fyrsidiga pyramidform lämnar DryTainer så lite luft som möjligt kvar i behållaren och förhindrar dammföroreningar vid lastning och lossning. För att förenkla lossningen är DryTainerns form också anpassad till en tippkon. Detta minimerar risken för nötning och brott vid lastning. DRI:s högkvalitativa produktegenskaper förblir alltså oförändrade.

Innofreight är det första företaget som transporterar detta reaktiva material på järnväg. Förutom DRI kan DryTainer användas för andra fuktkänsliga, dammiga och korrosiva varor, t.ex. salt, cementklinker, bränd kalk eller kvartskristaller.

 

 

Picture rights: Picture 1+2: Andreas Berger, innocube; Picture 3+4: Phyll Priewisch