News 2020

21 jul 2020

BoxInBox – lyckat test

Att minimera tomtransporter är att arbeta miljövänligt. Vårt koncept “BoxInBox” gör just det! I slutet på maj testades vår prototyp grundligt i Koper Hamn med mycket goda resultat.

En speciell container som transporterar kol och järnmalm är inte någon nyhet. Men nytt är att denna container inte går tom på returresan som har varit fallet tills nu, utan med returtransport av ISO sjöcontainers lastade med gods. Detta “BoxInBox” -koncept möjliggör en betydande reduktion av tomtransporter och därmed en minskade transportkostnader.

Utvecklad för Voestalpine Linz, testades detta nya system tillsammans med Koper Hamn i Slovenen. Systemet kommer att förädlas ytterligare för de kvarvarande utmaningarna. Just nu är rengöringssteget av BoxInBox-containern fortfarande an utmaning och vi jobbar intensivt på att hitta en lösning.

Teamet i hamnen är entusiastiska över det nya konceptet och säger.

Det är lugnt, kom med så många det finns plats för – välkomna till Koper Hamn.