News 2020

21 Čvc 2020

BoxInBox úspěšně otestován

Prázdné jízdy v přepravách zboží minimalizovat a životní prostředí chránit. Náš koncept „BoxInBox“ má jasný cíl. Na konci května byl tento prototyp důkladně a velmi úspěšně testován v přístavu v Koperu.

Speciální kontejner, kterým se převáží uhlí a želetzná ruda, už není žádnou novinkou. Nové však je, že tyto kontejnery, které dosud byly při zpáteční cestě běžně nenaložené, jsou nyní naložené plným ISO-lodním kontejnerem. Tento „BoxInBox“ koncept tímto umožňuje výraznou redukci prázdných zpětných jízd a tím rovněž snižuje transportní náklady.

Tento nově pro voestalpine Linz vyvinutý systém byl úspěšně otestován společně s týmem koperského přístavu ve Slovinsku a bude i dále rozvíjen. Momentálně je před námi další výzva, a sice číštění BoxInBox-kontejneru, na jehož řešení se intenzivně pracuje.

Také tým přístavu je nadšený z tohoto nového kontejneru a říká: „Žádný problém! Můžete přivést tolik, kolik chcete, máme dost místa – vítejte v přístavu v Koperu.“