Nyheter2020

8 sep 2020

80 fotsvagn gör vår InnoWaggon-familj komplett!

Vår utrustning kan användas på många sätt. Det senaste lastningsförsöket visar hur flexibel 80-fotsvagnen är.

Den hela 80-fots Sggrss-vagnen kompletterar vår InnoWaggon familj perfekt.  Den erbjuder många olika lastningsaIternativ som har testats de senaste veckorna.

För att optimera lasten av gods som cellulosaflis , kan upp till fyra 20-fots containers transporteras på en vagn. Använder man våra City Logistics Containers, kan den höjda nyttolasten kombineras med våra innovativa lastnings och lossningslösningar.

Om man utrustar 80-fotsvagnen med Innofreight´s stöttor, ökar flexibiliteten ytterligare. Gods som rör, räl, balkar med upp till 25 m längd kan transporteras – alltid i nära samarbete med kundernas för bästa lastnings och lossningslösningar.

Vi fortsätter testa vad som är faktiskt möjligt så att vi kontinuerligt kan erbjuda de mest flexibla lösningarna.

Innovation i nuet  – och för morgondagen !

Arkiv