News 2020

8 Zář 2020

80ft vozy k doplnění naší InnoWaggon – rodiny

Naše zařízení je mnohotvárně použitelné. Jak moc mnohotvárně nám ukázaly poslední testy nakládky 80-ti stopých vozů.

Náš jednodílný 80ft vůz doplňuje naši IW rodinu naprosto optimálně. Nabízí spoustu možností překládání, což jsme otestovali minulý týden. K optimalizaci přeprav sypkých materiálů, jako je např. štěpka, je možné přepravovat na jednom vagonu až 4 20ft kontejnery. Nasazením našeho City Logistics kontejneru může být vydoká ložnost kombinována s inovativními možnostmi vykládky.

Vybaví-li se 80ft vůz Innofreight paletami, opět se zvýší felxibilita. Tímto způsobemn mohou být přepravovány trubky, koleje, stavební ocel atd. až do délky 25m – vždy se souhlasem techniků vykládky i našich zákazníků.

Stále zkušíme a zjišťujeme, co všechno je možné dělat s naším equipmentem, abychom nabídli co největší flexibilitu:

Inovace, která přinese budoucí přidanou hodnotu.