News 2020

26 maj 2020

Nya timmertransporter i regionen styria

Ett tågset med Innofreight GigaWood vagnar rullar nu varje vecka för våra kunder B&S Logistik och Mayr Melnhof Wood i Leoben/Styria.  Vagnarna är helt ideala för sågtimmer och garanterar en säker och snabb lossning tack vare vårt unika lastsystem utan behov av säkring med spännband.

Med ökad lossningskapacitet hos Mayr Melnhof har logistiken optimerats. Målet är en kraftigt ökad effektivitet, speciellt i ekonomiskt svåra tider.

Vi på Innofreight är stolta över att ännu en gång bidraga i optimeringen av det viktiga transportarbetet i regionen.