Nyheter2013

25 sep 2013

WoodTainer-lossningsanläggning för Fortum i Stockholm

I februari 2016 kommer det nya biobränsle-kraftvärmeverket på Värtaverket i Stockholm att tas i drift. Innofreight har fått i uppdrag att inrätta en stationär lossningsanläggning för WoodTainer XXL (45 m3) och XXXL (58 m3).

Den här maskinen är en vidareutveckling av containertippanläggningen på massafabriken Zellstoff Pöls i Österrike och kan lossa upp till 15 000 m3 biobränsle per dag i enmansdrift. Tippanläggningen är installerad i en multifunktionell byggnad som även innehåller lastbilslossning så att omgivningen skyddas från damm och buller.

Fortum drar nytta av Innofreights mångåriga erfarenhet inom biobränslelogistik. För närvarande används cirka 6 000 WoodTainer runt om i Europa för transport av träflis och det gör Innofreight till det ledande företaget på marknaden.

Arkiv