Nyheter2013

7 okt 2013

Nomineringar för Fast Forward Award (FFA) och statsutmärkelsen Mobilität

Prisutdelningen för båda nomineringarna äger rum dem 12 september 2013. För FFA 2013 nominerades InnoWaggon-projektet. Österrikiska delstaten Steiermarks innovationspris premierar särskilt innovativa idéer. Det speciella med InnoWaggon är flerfunktionsanvändningen i kombination med Innofreights containersystem. Lastkapaciteten kan ökas med cirka 15 procent jämfört med de järnvägsvagnar som används nu.

Nomineringen för för Staatspreis Mobilität 2013 avser projektet Freightjet (ett samarbetsprojekt med ÖBB) och omfattar användningen av multimodulär containerteknik med den viktiga komponenten InnoWaggon som kan användas av kunden för att minimera antalet vagntyper i det moderna järnvägsföretaget.

Genom den utökade lastkapaciteten kan var åttonde tågfärd sparas in. Det möjliggör en avsevärd koldioxidbesparing och skapar ny kapacitet för ytterligare tåg på den befintliga infrastrukturen.

Arkiv