News 2013

10 okt 2013

Innovativ malmvagn från Innofreight – RockTainer ORE

Innofreight har utvecklat RockTainer ORE för tunga bulktransporter med lossning i underjordiska bunkrar.
Med en totalvikt på bara 20 ton kan InnoWaggon lasta 70 ton järnmalm på linjekategori D. Genom användning av höghållfast konstruktionsstål från Voestalpine kunde den ursprungliga egenvikten på RockTainer ORE reduceras med cirka 20 procent.

Med den här tekniken utvidgar Innofreight användningsmöjligheterna för InnoWaggon. Det beprövade WoodTainer-systemet med rotationslossning, stålpallar, RockTainer INFRA för doserad tyngdkraftslossning och nu nya RockTainer ORE för störtlossning, skapar ett modulärt system. Kunden bestämmer vilken lossningsteknik som ska användas, men basvagnen är alltid densamma.

Andra kvartalet 2014 kommer de första vagnarna i serietillverkning att levereras, för närvarande gäller TSI-godkännandet för InnoWaggon.