News 2013

14 sep 2013

Innofreight vinner Fast Forward Award 2013

I kategorin för medelstora företag premierades projektet InnoWaggon av en internationell jury.

Med den nya InnoWaggon (= en särskilt lätt och universellt användbar containervagn för bulktransporter i Innofreights specialcontainrar) är det möjligt att öka nettolasterna med cirka 20–30 procent jämfört med de specialvagnar som används idag.

Det skonar miljön och skapar plats för fler tåg på den befintliga infrastrukturen.

För närvarande löper godkännandeprocessen för prototypvagnen. Leverans av de första serietillverkade vagnarna sker i andra kvartalet 2014 i samarbete med ÖBB.