News 2019

1 okt 2019

Innofreight överlämnar den första ScrapTainer

Innofreight har utvecklat en annan ny typ av container – 40ft ScrapTainer. DB Cargo AG hyr ett ScrapTainer-tåg från Innofreight Tyskland för transport av bulkvaror (råvaror för stålindustrin) mellan Tyskland och Österrike. Blocktåget är 534 m långt och kan laddas med nyttolaster upp till 2730 ton. Under den sista veckan i augusti överfördes vagnarna till Tyskland och överlämnades till DB Cargo.

Den nyutvecklade ScrapTainer 40ft är en öppen behållare för transport av järn, stål och blandskrot samt tunga bulkgods. Tillsammans med 80 fot InnoWaggon har containrarna en egenvikt på 43,5 ton och en maximal nyttolast på 136,5 ton. Vid regelbunden användning finns det ingen bestämmelse om att containrarna ska tas bort för lossning, varorna töms med kranar / grävmaskiner. Emellertid kan containern tas bort för underhåll eller lagring, varför vagnen också kan användas universellt för alla andra överbyggnader.

Vi vill tacka alla inblandade för denna fantastiska prestation och ser fram emot ytterligare ScrapTainer-blocktåg.