News 2019

11 okt 2019

Climate Justice Now

#fridaysforfuture – klimatstrejk – klimatmarsch för framtidens miljö: Nyckelord som lyckas få tusentals att demonstrera på våra gator och torg  varje fredag för att rädda vår planet inför framtiden. Som ett ungt och innovativt företag  vill Innofreight skapa medvetenhet om miljöfrågorna och jobba så ekologiskt medvetet som möjligt.

Tillsammans  med Fridays for Future Österrike har vi försökt hitta ett sätt att uppmärksamma kampen för att uppnå uppsatta klimatmål. “Climate Justice Now” är den slogan man kan läsa på ett systemtåg från Innofreight, som består av  WoodTainer XXL, vilket dagligen rullar genom Europa. En slogan som perfekt beskriver vad Innofreight vill göra för framtiden; Flytta stora godsmängder från igenproppade vägar till miljövänliga och effektiva järnvägstransporter.

Vi vill dra vårt strå till stacken för frågan berör verkligen alla !