News 2019

1 Říj 2019

Innofreight předává první ScrapTainer

Innofreight vyvinul další nový typ kontejneru – 40ft ScrapTainer. Společnost DB Cargo si najímá od německé pobočky Innofreight vlak s těmito ScrapTainer kontejnery, které jsou určeny k přepravě sypkých materiálů (suroviny pro ocelářství) mezi Německem a Rakouskem. Ucelený vlak je dlouhý 534 m a jeho vytížení může být až 2.730 t. V posledním srpnovém týdnu byly tyto vozy přepraveny do Německa a společnost DB Cargo si je převzala.

Tento nově vyvinutý ScrapTainer 40ft je otevřený kontejner určený pro transport železa, oceli, směsného šrotu stejně tak jako jiných těžkých sypkých materiálů. Společně s 80ft InnoWaggonem vykazují tyto kontejnery hmotnost od 43,5 t a maximální ložnost od 136,5 t. V provozu není za účelem vykládky použito sejmutí kontejneru, ale materiál je vykládán pomocí jeřábu/bagru. Sejmutí kontejneru je samozřejmě pro účely údržby nebo uložení možné, proto je také možné vozy využít pro nejrůznější další typy nástaveb.

Děkujeme všem zúčastněných za tento jedinečný výkon a těšíme se na další ScrapTainer ucelené vlaky.