Nyheter2019

13 jun 2019

Första Innowaggon till Smart GigaWood i Tjeckien

Den 11 juni på  Tjeckiska Järnvägsdagarna i Ostrava, Tjeckien, levererade Innofreight den första 90fots Smart GigaWood InnoWaggon. Vagnen sätts i drift i projektet ”Systemtåg till Mondi Štětí” I samarbete med Wood & Paper och ČD Cargo.

Fördelen för kunderna är den högre nettolasten med upp till 50% extra per tåg. Vagnen är anpassad för längder från 2.4 m till 6 m. Med höga stöttor och gavelväggar kan lasting ske utan spännband varför både lastning och lossning sker avsevärt snabbare.

Vid cermonien skakade  Mr. Bednarik (ČD), Mr. Valach (W&P) och Mr. Wanek-Pusset (IF) hand och utlovade ett långt och framgångsrikt samarbete i projektet Smart GigaWood.

Vi tackar alla inblandade för gjorda insatser och ser fram emot ett framgångsrikt projekt.

Arkiv