News 2019

21 maj 2019

Innofreight har stor och bred visning på mässan transport logistik 4.-7. Juni 2019

På mässan i München “transport logistik 2019 “ kommer Innofreight att visa upp flera innovativa transport- och lossningssystem för gods på tåg.

I Swiss Movers monter (FGL 804/1, spår 1/4) visas 2×45 ft InnoWaggon “Smart GigaWood”. Denna vagn är digitalt utrustad för Centraleuropeisk standard, en unik vagn utvecklad av Innofreight för ett modulsystem för transport av olika längder av rundved.

På Tatravagónkas plats (FGL 2/7) kan man se 20 fots CoilPallets, 20 fots ChemieTainer och 20 fots MonTainer ORE för malm på vår 2×40 fots InnoWaggon.

Hos VTG (FGL 2/2), visar Innofreight ytterligare två innovativa transportlösningar:  SlurryTainern och InnoTainer Coils på den kortare 2×30 fots InnoWaggon. SlurryTainer är en tankcontainer i rostfritt stål för 71 tons last av calciumcarbonat till pappersindustrin. InnoTainer Coils visas utrustad med tre vaggor för stålrullar. Tillsammans med tarpaulintäckningen blir  transporten av fuktkänsligt gods optimal.

Fördelen för kunden är att man kan separera containern från vagnen, en högre total nettolast, en homogen vagnsflotta och hög grad av säkerhet i arbetet. Innofreights utrustning kan användas på alla spår med bredd  1 435mm, 1 520mm and 1 668mm i hela Europa.

Ni är hjärtligt välkomna att besöka oss på plats FGL 804/1 och på spår FGL 1/4, 2/7 and 2/2.