Nyheter2016

20 jun 2016

FinnoWaggon – samarbete mellan VR Transpoint och Innofreight

Den 19 juni 2016 undertecknade VR Transpoint och Innofreight ett samarbetsavtal som bekräftelse på den gemensamma utvecklingen av en ny godsvagn för järnvägsfrakter i Finland.

Målet med samarbetsavtalet är att utveckla en InnoWaggon som anpassas för den finska bredspåriga järnvägen och får namnet ”FinnoWaggon” . På så sätt får även de finska järnvägsfrakterna nytta av fördelarna med Innofreights modulärsystem.

Överenskommelsen omfattar tillverkning av en prototyp till slutet på 2016 samt påföljande produktion av 50 dubbelvagnar. Dessutom fortsätter samarbetet för att utveckla och sedan hyra ut containrarna som behövs. VR Transpoint kommer att använda det modulära containersystemet inom alla affärsområden där det kan vara framgångsrikt. De nya vagnarna ska också ersätta gamla järnvägsvagnar. Särskilt inom tankvagnsområdet kommer den nyutvecklade InnoTank att sättas in.

Samarbetsavtalet undertecknades av VR Transpoints VD Rolf Jansson, direktören för VR Business Development Tero Kosonen samt företagsledningen för Innofreight, Bernhard Grentner och Business Development InnoWaggon, Gerald Petschner.

Vi uppskattar förtroendet vi fått och ser fram emot det framtida samarbetet.

Arkiv