News 2016

20 Čvn 2016

FinnoWaggon – Kooperace mezi VR Transpoint a Innofreight

Společnosti VR Transpoint a Innofreight zpečetily dne 19. 06. 2016 svou spolupráci při vývoji nového nákladního vagonu pro železniční nákladní dopravu ve Finsku podpisem společné smlouvy o spolupráci.

Hlavním cílem spolupráce je vývoj vozu InnoWagon přizpůsobeného pro finskou širokorozchodnou železniční síť pod názvem „FinnoWagon“. Díky tomu bude moci i finská železniční nákladní doprava využívat výhod modulárnosti systému Innofreight.

Obsahem dohody je výroba jednoho prototypu do konce roku 2016 a následná výroba 50 dvojitých vagónů. Dále bude pokračovat spolupráce na vývoji a následném pronájmu potřebných kontejnerů. Společnost VR Transpoint nasadí modulární kontejnerový systém ve všech perspektivních firemních oblastech. Nové vagóny mají dodatečně nahradit stará železniční vozidla. Zejména v oblasti cisternových vozů se sází na inovaci systému InnoTank.

Dohodu o spolupráci podepsal Rolf Jansson, jednatel společnosti VR Transpoint, Tero Kosonen, ředitel VR Business Development a vedení společnosti Innofreight, Bernhard Grentner a Business Development InnoWaggon, Gerald Petschner.
Ceníme si projevené důvěry a těšíme se na společnou budoucí spolupráci!