News 2014

3 okt 2014

RockTainer ORE och InnoWaggon i serieanvändning för Voestalpine

Vid en Railshow den 2 oktober döptes det första nya malmtåget för Voestalpine, som bestod av InnoWaggon och RockTainer ORE. Dopet förrättades av Reinhard Bamberger, styrelsemedlem i Rail Cargo Group; DI Jörg Kirchweger, VD för Voestalpines Stahl Service Center-grupp och DI Peter Wanek-Pusset, VD för Innofreight Spedition.

Lastkapaciteten på 138 ton för dubbelvagnen möjliggjordes enbart med hjälp av svetssystemet alform från Voestalpine, en kombination av höghållfast stål och svetstillsatsämnen som är optimerade för detta. RailCargo Group använder InnoWaggon med RockTainer ORE för järnmalmstransporter till Linz och Donawitz. Fram till mitten av 2015 kommer totalt 100 enheter att tillverkas i en första produktionsomgång.

Därmed utökas användningsområdet för de av ÖBB-TS i Miskolc, Ungern tillverkade InnoWaggon. Ett ytterligare tågsätt kommer från och med 8 oktober att användas för sand- och grustransporter i det tyska järnvägsprojektet Stuttgart 21.