Nyheter2014

11 okt 2014

InnoWaggon används för Stuttgart 21 i Tyskland

Den 10 oktober skedde det högtidliga överlämnandet av de nya InnoWaggon till företaget Merz genom företrädare från ÖBB Rail Cargo Group och Innofreight.
Med detta systemtåg på 10 dubbelvagnar kommer cirka 200 000 ton sand och grus att transporteras till byggarbetsplatserna inom järnvägsprojektet Stuttgart 21. Tågtraktionen tillhandahålls av företaget Stuttgarter Bahnservice.

Det här är det första internationella projektet för de nya järnvägsvagnarna InnoWaggon. Lossningen av WoodTainer sker i Stuttgarts hamn med hjälp av beprövad teknik med truck för rotationslossning.

För 2015 planeras en utbyggnad av trafiken, specifikt ska också schaktmassor från tunnelborrmaskinerna transporteras till deponier.

Arkiv