Nyheter2021

26 nov 2021

Nytt år, ny årsrapport

Lagom till årsskiftet är den nya årsöversikten klar och visar vad vi lyckades genomföra i år. Mitt under ännu ett år som präglades av en pandemi bevisade vi att Innofreights modulära koncept för godstransporter på järnväg är krissäkert. Trots utmaningar som stigande råvarupriser och försörjningsbrist genomfördes stora projekt framgångsrikt. Vårt team har också fortsatt att växa i dessa osäkra tider.

Innofreight inleder sitt jubileumsår och kommer att fira 20-årsdagen i september 2022. Innan dess ser vi tillbaka på ett framgångsrikt år 2021 och fokuserar på det vi är bäst på: att utveckla de mest effektiva logistiklösningarna för godstransporter på järnväg i nära samarbete med våra kunder. 19 år efter att företaget grundades har Innofreight-systemet etablerat sig och det finns ingen teknik som kan hålla jämna steg med vår.

Företag i 20 europeiska länder förlitar sig på Innofreight. Med denna årsöversikt vill vi visa hur brett vårt tjänsteutbud är. Samtidigt vill vi spegla de dimensioner inom vilka vi verkar – fortfarande enligt samma motto som har följt oss varje dag i 19 år nu: ”Moving Limits”.

Bläddra igenom den nu och se själv vad Innofreight har åstadkommit i år:
Årsöversikt 2021

Arkiv