News 2017

30 maj 2017

Medfinansiering av EU genom EU-programmet ”Horisont 2020“

EU-kommissionen har antagit ett ramprogram för forskning och innovation, det så kallade Horisont 2020, med en total budget på 80 miljarder euro. Målet är ”smart och hållbar tillväxt för alla” med bättre koordination av nationell och europeisk ekonomi. Särskilt små och medelstora företag stöds för att kunna växa snabbare och senare kunna etablera sina innovationer framgångsrikt även på den internationella marknaden. Stödet från EU är avsett att minimera risken för stora komplicerade projekt så att goda idéer inte misslyckas på grund av långa och kostnadsintensiva startfaser för projekten.

Innofreight är för närvarande ett av åtta österrikiska företag som får stöd av EU-projektet för forskning och innovation ”Horisont 2020 Instrument för små och medelstora företag”. Projektet Innovative Transport Equipment for Coal, Coke and Ore förkortat ITECCO Demo från Innofreight tilldelades stödet då det skapar nydanande järnvägslogistiska systemlösningar för den europeiska stålindustrin. ITECCO Demo handlar om implementering av innovationer. Men innovationerna här avser inte bara tekniska innovationer, som Innofreight tillhandahåller, utan också innovationer vid företagsprocesser och -utveckling samt för positionering på marknaden. Horisont 2020 SMF stöder Innofreights internationalisering med uppbyggnad av en företagsstruktur med lokala distributionsorganisationer, för att underlätta att klara av alla ställda krav.

Det här stödet ser vi som en kvalitetsstämpel från EU på vår innovationsstyrka!