News 2017

8 jun 2017

Brunkolslogistiken i Kraftwerk Opatovice tas i drift

Tillsammans med EP Cargo togs den nya brunkolslogistiken i kraftverket Opatovice i östra Böhmen (Tjeckien) officiellt i drift den 7 juni 2017. Företrädare för EP Cargo och kraftverket Opatovice träffades för den högtidliga idrifttagningen av den stationära lossningsanläggningen.

Samarbetet med Innofreight ger slutkunden en nyckelfärdig lösning som omfattar InnoWaggon, MonTainer och nu även en stationär tippanläggning samt en rangerrobot.

Med totalt 70 InnoWaggon möjliggörs järnvägstransport av mer än 2 miljoner ton brunkol per år. Containertippanläggningen säkerställer en processäker drift vid vinterförhållanden även vid mycket låga temperaturer och tillhandahåller en avsevärd förbättring av arbetssäkerheten under lossningen.

Vi ber att få tacka alla medverkande för denna fantastiska prestation och samarbetet som lovar gott inför framtiden!