News 2017

30 Kvě 2017

Spolufinancováno programem EU „Horizont 2020“

Evropská komise schválila program pro podporu výzkumu a inovací – Horizont 2020 – ve výši 80 miliard eur. Cílem je „inteligentní, trvalý a ucelený růst“ s lepší koordinací národních a evropských ekonomik. Podporovány jsou zejména malé a střední podniky, aby rychleji rostly, a aby dokázaly na trhu úspěšně prosadit své inovace i na mezinárodní úrovni. Podpora EU slouží k minimalizaci rizika velkých, komplexních projektů, aby realizace dobrých nápadů neskončila v důsledku dlouhých fázi náběhu, respektive kvůli nákladově intenzivnímu startu projektu.

Innofreight je v současné době jedním z osmi rakouských firem, které získaly podporu v rámci evropského projektu pro výzkum a inovace „Horizont 2020 SME Instrument“. Projekt ITECCO Demo (Innovative Transport Equipment for Coal, Coke and Ore) Innofreight byl oceněn, protože přichází s novými systémovými řešeními pro drážní logistiku v oblasti evropského ocelářského průmyslu. V případě projektu ITECCO Demo se jedná o implementaci inovací, přičemž nejsou míněny pouze technické inovace tak, jak je nabízí společnost Innofreight, nýbrž také inovace a vývoj firemních procesů a uplatňování na trhu. Horizont 2020 SME podporuje internacionalizaci společnosti Innofreight, budování firemních struktur s lokálními distribučními společnostmi, aby dokázala ještě lépe zvládat Vaše požadavky.

Tuto podporu chápeme jako pečeť kvality ze strany EU pro naši inovační schopnost!