News 2023

2 okt 2023

Feta vagnar till ProTrain – Smart GigaWood Sverige

Vårt Smart GigaWood-system är den beprövade lösningen för rundvirkestransporter. Till vår nya svenska kund, ProTrain, levererade vi 10 stycken 2×40 InnoWaggons med Smart GigaWood rundvirkessystem i Bräcke, Sverige. Järnvägsoperatören kommer att transportera timmer och massaved för sina kunder inom industrin. ProTrain utbildar även lokförare och samarbetar med företag för att skapa effektiva lösningar för järnvägstransporter, med fokus på flexibilitet och smidighet.

Flexibilitet och smidighet är också nyckelord för Smart GigaWood-systemet. Med hjälp en större lastprofil kan man lasta upp till 30 procent mer virke jämfört med konventionella vagnar. De lätta InnoWaggons i kombination med den optimerade volymen möjliggör en maximal nyttolast på upp till 142,1 ton per vagn.

 

Bild 1: Oskar Olofsson, Innofreight och Björn Johansson, ProTrain