News 2022

2 nov 2022

Två stationära lossningsanläggningar för ett stålverk

Med hjälp av Innofreight-tekniken har DB Cargo AG uppnått en milstolpe inom grön logistik med ArcelorMittal, världens ledande stål- och gruvkoncern.

På ungefär ett års byggtid byggde vi och våra partnerföretag två halvautomatiska lossningsanläggningar för stålverket i Eisenhüttenstadt i Tyskland.

Detta var första gången ett stålverk ställde om hela sin råvarulogistik till vår teknik. Var och en av de två stationära lossningsanläggningarna kan hantera upp till 1 000 ton i timmen och årligen lossas cirka 3,5 miljoner ton malm, kalksten och koks. Det extra utsugningssystemet skyddar miljön från fint damm och utsläpp. De rangeringsrobotar som är integrerade i anläggningens styrsystem tar hand om rangeringen.

Utöver byggandet av lossningsanläggningarna levererade vi 352 InnoWagons och 1 408 MonTainers. Våra lättare vagnar och specialcontainrar gör det möjligt att utnyttja godstågen ännu mer effektivt och optimerar järnvägstransporterna till Eisenhüttenstadt. Sex godståg kan därmed sparas per vecka.
Båda anläggningarna har varit i drift sedan juli 2022. I slutet av oktober firade vi denna framgång tillsammans med projektpartners, kunder och leverantörer för att tacka dem för det goda samarbetet. Gästerna åkte med ett långsamt tåg över anläggningen till lossningsanläggning 1 för malm och kalksten och kunde se den i aktion.

Dagen därpå presenterade Dr Sigrid Nikutta, styrelseordförande för DB Cargo, och Reiner Blaschek, vd för ArcelorMittal Tyskland, vårt logistiksystem för Tysklands federala transportminister Dr Volker Wissing och statssekreterare Hendrik Fischer från delstatsregeringen i Brandenburg vid en presskonferens. ArcelorMittal betonade att denna lösning redan är ett steg mot CO2-fri stålproduktion. Ändrade råvaror kommer att kräva andra containrar i framtiden, men tack vare Innofreight-modulsystemet kan vagnarna fortsätta att användas.

Foto: Deutsche Bahn AG, Volker Emersleben/Innofreight