News 2022

2 dec 2022

År 2022: Det var vårt jubileumsår

Under vårt 20-årsjubileum har det hänt mycket på Innofreight. Trots den för närvarande svåra globala ekonomiska situationen lyckades vi framgångsrikt slutföra många projekt. Bland dem fanns det största projektet i företagets historia. År 2022 tog vi stora steg framåt och genomförde, förutom järnvägstransporter, våra första aktiviteter inom intermodala transporter.

Med innovativa idéer och modet att genomföra dem fortsätter vi att främja godstransporter på järnväg. Vi utvecklar de mest effektiva logistiklösningarna för alla branscher, alltid i nära samarbete med våra kunder.

I år firade Innofreight sin födelsedag i stor stil. I och med flytten till det nya huvudkontoret har vi skapat ytterligare utrymme för nya medarbetare och våra många idéer. Innofreights logistiklösningar används i hela Europa. Med vår årsöversikt vill vi visa vad vi har åstadkommit under året och hur omfattande vårt utbud är. Vi har fortfarande en hel del planer för de kommande 20 åren.

Läs den nu: Årlig översyn för 2022