Nyheter2021

25 maj 2021

Maximal nyttolast i en smal körfält

Gränser finns för att korsas. Oavsett hur smala spåren är, vad du lägger ovanpå är ett helt annat ämne. Till exempel med en spårbredd på endast 760 millimeter, vilket är fallet i det tyrolska Zillertal. Med en speciell konfiguration av vår Smart GigaWood, i kombination med Zillertalbahn bärvagnar, har vi skapat ett optimalt sätt att möjliggöra optimalt utnyttjande trots smalspår. En bil ersätter två lastbilar som annars skulle vara på väg varje dag.

Från början av maj transporterar Zillertal Railway tre uppsättningar timmer, vardera med tio vagnar, till Binderholz sågverk i Fügen. En bil tillåter en nyttolast på upp till 41,4 ton.

20 000 lastbilar årligen kan sparas med detta skifte till järnvägen och trafiken på Zillertalstrasse, befolkningen som bor där och vår miljö är permanent lättad.

Arkiv