News 2016

18 aug 2016

InnoWaggon för virkestransporter i Skandinavien

Innofreights egenutvecklade 80-fots InnoWaggon och det mycket stabila förankringssystemet som är optimerat för den svenska lastprofilen, möjliggör en ökning av lasten på systemtåg med cirka 25 procent.

Den låga egenvikten gör överlastning av vagnen omöjlig, vilket ökar säkerheten vid järnvägstransporten. Innofreights modulära InnoWaggon-koncept får ytterligare en innovativ användning genom tillämpningen rundvirkesvagn.

Innofreight-produkterna visades också utomhus på Innotrans i Berlin tillsammans med Tatravagonka. På ECIC-kongressen i Linz fick vi möjlighet att presentera våra lösningar för stållogistik för en bred internationell publik.