Zprávy2016

18 Srp 2016

InnoWagon pro přepravu dřeva ve Skandinávii

Díky 80stopému vagónu InnoWagon inovovanému společností Innofreight a vysoce pevnému systému sloupků, který je optimalizovaný pro švédské ložné míry, je možné zvýšit užitný náklad na jeden ucelený vlak o cca 25 %.

Díky nízké pohotovostní hmotnosti není možné vagon přetížit, čímž je zajištěna vysoká bezpečnost železniční dopravy. Modulární koncept InnoWagon společnosti Innofreight získal aplikací na vozy na přepravu kulatiny další, inovativní způsob použití.

Produkty Innofreight byly představeny i ve společnosti Innotrans v Berlíně na venkovní ploše společně se společností Tatravagonka. Na kongresu ECIC v Linci jsme naše řešení pro logistiku oceli prezentovali širokému mezinárodnímu publiku.

Archiv