News 2023

2 maj 2023

HBI-transport i BoxOnBox

Tillsammans med DB Cargo transporterar Innofreight HBI (Hot Briquetted Iron) från Nederländerna till Österrike. Genom att använda HBI i stålproduktionen kan man minska användningen av kol i masugnsprocessen – en viktig råvara på vägen mot koldioxidneutral stålproduktion.

21 InnoWagons på 2×40 fot med våra nya BoxOnBox-containrar för den nödvändiga råvaran till stålverket två gånger i veckan i en tur och returresa. Tack vare containrarnas lättviktskonstruktion kan råvarulagren ökas och tack vare containrarnas kompakta dimensioner underlättas lastning och lossning.

En speciell egenskap hos BoxOnBox-systemet utnyttjas ännu inte i denna första trafik, men den kommer att användas i framtiden: När BoxOnBox-containrarna har lossats kan de staplas på varandra. På så sätt skapas utrymme på vagnen för att lasta ytterligare containrar. På detta sätt kan tåget transportera material i båda riktningarna. På så sätt kan järnvägskapacitet sparas i framtiden och varor kan transporteras ännu effektivare på järnväg.

 

 

photo credit (first picture): Katja Sander, DB