News 2021

5 feb 2021

Fokusera på digitalisering

Alla företag jobbar på att anpassa sina tjänster till den senaste digitala standarden. Ofta hör vi talas om version 4.0 eller mer. Genom att etablera Innofreight IT Solutions GmbH, blir den digitala kedjan integrerad i det stora Innofreight-paketet som stöder morgondagens järnvägstransporter.

Under 2021 kommer hela Innofreights flotta att utrustas med sensorer som bland annat beskriver position och laststatus på vagnarna. Detta betyder data i realtid 24/7, vilket gör det möjligt att designa logistikkedjor som är effektivare för både kunder och oss – ett litet plus med stor effekt.

Målet är att integrera alla Innofreights tjänster i nya digitaliserade affärsmodeller , grunden är nu lagd med bildandet av Innofreight IT Solutions GmbH.