Nyheter2017

1 apr 2017

Den första kombinerade avlastningsplatsen för koks- och kol har tagits i drift

Tillsammans med Voestalpine och Rail Cargo Group kunde den nya matartekniken för kol tas i drift 1,5 år efter att den nya containertippanläggningen för koks öppnades (nov. 2015).

Från och med april 2017 kommer därför både koks- och kolcontainrar att lossas på samma avlastningsplats. De olika råämnen fördelas med hjälp av en intrikat matarteknik.

De särskilda utmaningarna vid genomförandet av det här projektet var den tajta tidsplanen, de mycket trånga lokala platsförhållandena samt de svåra och delvis mycket otillgängliga monteringsmöjligheterna. Vi vill också framhålla att hela uppbyggnaden, monteringen och idrifttagningen gjordes under löpande lossningsdrift.

Genom den särskilt lätta InnoWaggon-konstruktionen i kombination med Innofreight Montainer XXM-L ökas lastkapaciteten per systemtåg med ca 25 procent. Containertippanläggningen säkerställer en processäker användning under vinterförhållanden även vid mycket låga temperaturer och tillhandahåller en avsevärd förbättring av arbetssäkerheten under lossningen.

Vi ber att få tacka Voestalpine, Rail Cargo Group och alla våra projektpartners för det lyckade och fruktbara samarbetet och ser fram emot nästa steg vi tar tillsammans.

Arkiv